Mikorowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Mikorowo

Fundusze UE > 2018 > PROW > Drogi
 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikorowo


W dniu 10.09.2018 r. dokonano odbioru całości inwestycji dot. przebudowy drogi w Mikorowie. Zadanie to obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej- projektu budowlanego oraz prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej i części drogi wewnętrznej w miejscowości Mikorowo oraz zrealizowanie  robót  zgodnie  z  uzyskaną  decyzją  zezwalającą  na  realizację  inwestycji drogowej.  W ramach projektu wykonana została przebudowa część drogi wewnętrznej i część drogi gminnej o nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej a pobocza z mieszanki z kruszywa łamanego, wykonanie 3 przepustów, montaż korytek i kratek odwadniających.

Inwestycję wykonała firma: Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Mariusz Formella, Tomasz Formella Niepoczołowice 3a, 84-223 Linia.
Koszty całkowite: 962 294,33 zł
Dofinansowanie: 523 122,00 zł


*************************************************************


W dniu 17.07.2018 r. przekazany został plac budowy dla inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mikorowo”. W ramach przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej na długości ok 480 m. Zamówienie uwzględnia dodatkowo roboty ziemne, wykonanie nowego odwodnienia oraz przebudowę chodników i zjazdów. Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”  jest firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „FORMELLA” S.C. Mariusz Formella, Tomasz Formella z Niepoczołowic. Koszt inwestycji wyniesie 959 294,33 zł.


Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego