Bochowo - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Bochowo

Inwestycje 2018


Zagospodarowanie jeziora w Bochowie


Sołectwo Bochowo zmierzało powoli i systematycznie, w swoim programie pracy, do przejęcia na cele swojej społeczności jeziora wiejskiego. W czerwcu 2018 roku gmina w przetargu wydzierżawiła jezioro na dziesięć lat.


Gospodarkę akwenem przekazano do PZW a sołectwo może  obecnie realizować tu swój program rekreacyjno-sportowy.


W m-cu wrześniu z funduszu sołeckiego zrealizowano pierwsze przedsięwzięcie - budowę pomostu.

Wydatkowano kwotę 9.800,- zł.

__________________________________________________________________________________________________

KOLEJNA  DOTACJA


Zarząd województwa Pomorskiego dokonał podziału środków na zadania związane z budową i modernizacją dróg. Każdego roku, jako Gmina korzystamy z tej linii finansowania na modernizację naszych dróg .


W bieżącym roku wyznaczonym zadaniem do realizacji jest  droga Bochowo - Smolniki. Całkowita odległość wynosi 2,5 km.

Zadanie jest podzielone na dwa etapy. W bieżącym roku wykonany zostanie  remont na odcinku 1km.

Modernizacja polega na ułożeniu nawierzchni drogi z płyt "Jumbo".

Otrzymana dotacja opiewa na kwotę 73.830,- zł.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego