Piękna Wieś 2018 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Piękna Wieś 2018

 

INFORMACJA O KONKURSIE „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA
2018” oraz „PIĘKNA WIEŚ 2018”


Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

1. Dla wsi oraz zagród rolniczych - Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2018”
Mogą wziąć w nim udział wsie oraz zagrody rolnicze położone w granicach województwa pomorskiego.
Zmagania odbędą się w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy do 30 marca 2018 r. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej:
www.podr.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy oraz u sołtysów. Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 roku.

Warunki uczestnictwa:

kategoria „Wieś”
W konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz laureaci i miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji Konkursu.

kategoria „Zagroda”
Konkurs skierowany do zagród rolniczych, w tym gospodarstw prowadzących dodatkowo działalność agroturystyczną. Zagrodą rolniczą jest czynne gospodarstwo rolne, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny.
Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Oceny dokonują komisje:

gminna powołana przez wójta gminy, która do 8 czerwca 2018 r. zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda powiatowa - powołana przez starostę powiatu, która do 20 lipca 2018 r. zgłasza do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda wojewódzka - na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2018 r.


2. Dla zagród nierolniczych - Konkurs „Piękna Wieś 2018”
Konkurs dotyczy zagród nierolniczych, położonych na terenie gminy i rozstrzygany jest wyłącznie na etapie gminnym.

Wypełnione karty zgłoszeń należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy. Termin składania zgłoszeń upływa 30 marca 2018 r. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej: www.czarnadabrowka.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy oraz u sołtysów. Komisja gminna na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny zagród w terminie do 8 czerwca 2018 r.

Gminne podsumowanie obu konkursów oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas tegorocznych dożynek gminnych.


UWAGA!!!

W konkursie nie mogą brać udziału laureaci, którzy w 2017 roku zajęli I, II i III miejsce w kategorii „Zagroda Nierolnicza”


Załącznik
:


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego