Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne

 NEWS

Wypadek drogowy w Nożynie

Do zdarzenia doszło 12.01.2015 r. po godzinie szóstej rano. Z wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 26 letni kierowca samochodu ciężarowego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze
.
WIĘCEJ NEWS
Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

 

Poszukujemy inwestorów
Gmina Czarna Dąbrówka poszukuje inwestorów do podjęcia działalności na naszym terenie w zakresie: budowy stacji
paliw i budowy siłowni fotowoltaicznych. Oferujemy wszelką pomoc administracyjną.

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka - Jan Klasa

__________________________________________________________________________________________________

Projekty Unijne Gminy Czarna Dąbrówka lata 2011 – 2014
W związku z kończącym się rokiem i kończącym się okresem programowania 2007 -2014 przedstawiamy państwu dokonania Gminy Czarna Dąbrówka w zdobywaniu środków unijnych w latach 2011-2014. Nadmieniamy że  nasza gmina
od 2011 roku jest liderem wśród gmin Powiatu Bytowskiego w zdobywaniu funduszy unijnych.


__________________________________________________________________________________________________

Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniora „E”
Gminne Towarzystwo Sportowe  w Czarnej Dąbrówce zaprasza wszystkich zainteresowanych  na Halowy Turniej Piłki Nożnej Juniora „E” o puchar Prezesa GTS Czarna Dąbrówka. Turniej rozegrany zostanie 31.01.2015 r. od godz. 11.00  


__________________________________________________________________________________________________

Naboru wniosków o dofinasowanie działań profilaktycznych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej Dąbrówce  ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień na rok 2015. Zasadniczym tematem wiodącym projektu powinno być przeciwdziałanie alkoholizmowi, nikotyzmowi, narkomanii, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, prezentacja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, zdrowego i higienicznego życia
.


__________________________________________________________________________________________________

Gminny p
rogram opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza konsultacje projektu gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2015 roku


__________________________________________________________________________________________________

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z realizacji programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. W 2014 roku programem objęto 895 osób z gminy Czarna Dąbrówka. Liczba osób korzystających z posiłków w szkole : 358 dzieci z 173 rodzin na kwotę 99.443,00 /średni koszt posiłków 2,12 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Warsztaty tańca irlandzkiego
Klub Miko organizuje w ferie szkolne w dniach 6 i 7 lutego 2015 roku warsztaty tańca irlandzkiego i szkockiego. Warsztaty prowadzi znana grupa z Gdańska „TREBRARUNA”. Ilość miejsc ograniczona. Odpłatność symboliczna 10 zł. od osoby za dzień.


__________________________________________________________________________________________________

Historyczne warsztaty tkackie
W ostatni weekend 24-25 stycznia 2015 roku w Mikorowie odbyły się historyczne warsztaty tkackie. Na krośnie tkałyśmy na nowe torebki do strojów, na bartku robiłyśmy nowe krajki, na kołowrotkach przędłyśmy wełnę . Miło spędzony czas w towarzystwie cudownych babeczek .


__________________________________________________________________________________________________

Dzień Babci i Dziadka
22 stycznia w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie uświetnił Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice. Jubilaci byli występem zachwyceni, co wyrazili szerokimi uśmiechami i gromkimi brawami. Po słodkim poczęstunku wszyscy bawili się przy nagraniach melodii biesiadnych.


__________________________________________________________________________________________________

Bezpłatne porady prawne
W związku z realizacją projektu ,,Bliżej prawa. Sieć poradnictwa prawno- obywatelskiego w subregionie słupskim”, Fundacja ,,Parasol” informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Które odbędą się 29.01.2015 r.
(kolejne 26.02.2015 r.) w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w godzinach 11/00 – 14/00. Rejestracja pod nr tel.  59 307-00-10
__________________________________________________________________________________________________


Koncert Charytatywny dla Patrycji
Pomoc dla Patrycji –pod takim tytułem odbył się 18 stycznia koncert charytatywny, którego organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce, współorganizatorami były: stowarzyszenie Cztery Pory Roku, stowarzyszenie Siła Dębu, Zespół Szkół w Czarnej Dąbrówce, Zespół Szkół w Rokitach, Zespół Szkół w Nożynie oraz Szkoła Podstawowa w Jasieniu.


__________________________________________________________________________________________________

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
W dniach 17-18.01.2015 r. w sali sportowej ZS Czarna Dąbrówka rozegrane zostały piłkarskie Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej. Do rywalizacji o Puchar Wójta Gminy przystąpiło 10 zespołów z terenu gminy. Mistrzostwa rozgrywane były systemem każdy z każdym 2 x 7 minut. Odbyło się łącznie 45 meczów (25 w sobotę, 20 w niedzielę).


__________________________________________________________________________________________________

Finały Powiatowe w Minisiatkówce Chłopców Szkół Podstawowych
15 stycznia, w czwartek,  w Zespole Szkół w Kołczygłowach odbyły się finały powiatowe w minisiatkówce chłopców szkół podstawowych.  Wśród finalistów znaleźli się zawodnicy z Rokit, którzy awans wywalczyli sobie pokonując w  półfinałach drużyny Studzienic, Lipnicy i Parchowa. Oprócz nich wystartowali zawodnicy z Miastka, Kołczygłów i Gostkowa.


__________________________________________________________________________________________________

III Sesja Rady Gminy Czarna
Przedstawiamy państwu proponowany porządek III sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 30 stycznia 2015 r.
- Sprz. Aldona Drywa.


__________________________________________________________________________________________________

Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej
W dniu 7 stycznia b.r. podpisana została umowa na realizację zadania pt.” Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie  rozproszonej”. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym została Firma Usługowo-Handlowa z Jaranowa, 87-704 Bądkowo oferując kwotę 789.445,80zł. W ramach inwestycji wykonanych zostanie dalszych 50 oczyszczalni przyzagrodowych pracujących.


__________________________________________________________________________________________________

Harmonogram wywozu odpadów
Informujemy że na stronie internetowej ZGK zamieszczony został Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Czarna Dąbrówka obowiązujący od 01.
01.2015 do 31.12.2015 roku. Prosimy właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie tych miejscowości o zapoznanie się z harmonogramem odbioru.  Pojemniki oraz worki należy wystawić przed godziną 7:00 w dniu odbioru odpadów komunalnych.


__________________________________________________________________________________________________

Karta Dużej Rodziny
Kierownik GOPS w Czarnej Dąbrówce informuje ,że w tutejszym ośrodku można składać wnioski o przyznanie karty dużej rodziny. Od dnia 01.01.2015 r. obowiązują  nowe zasady KDR. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.


__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie
Wójt gminy Czarna Dąbrówka na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresów wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 r.


__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie NZOZ Czarna Dąbrówka

Szanowni Państwo z wielką radością informuję wszystkich, że po kilku tygodniach bardzo trudnych rozmów z ministrem  Arłukowiczem - otworzyliśmy gabinety lekarzy POZ. Nie ukrywam, że to dla nas wielka ulga i zadowolenie. Raz jeszcze bardzo za utrudnienia przepraszam i jednocześnie serdecznie dziękuję za okazaną wyrozumiałość i wsparcie od wielu z Państwa.

Z poważaniem Maria Nowak

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie Wójta
Obecna sytuacja  w funkcjonowaniu służby zdrowia  zaczyna sprawiać w całym kraju i w naszej Gminie coraz większy  problem  w związku z czym wymaga  na tym etapie wprowadzenia  zwiększonej informacji, kroków wspomagających i pomocowych. Dotyczy ona również ośmiu gmin z naszego powiatu bytowskiego.


__________________________________________________________________________________________________

 
Informacja dla pacjentów zaadoptowanych do lekarzy, pielęgniarek pracujących w NZOZ
Z  przykrością informuję, że od 01.01.2014 roku gabinety lekarzy POZ w Czarnej Dąbrówce będą zamknięte do odwołania. Proponowany przez MZ pakiet onkologiczny i kolejkowy  jest całkowicie nieprzygotowany, jego wdrożenie spowoduje tylko narastanie konfliktów między lekarzami a pacjentami.


__________________________________________________________________________________________________

Stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dn. 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka informuje mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka, że w okresie od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2015r. stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków pozostaną bez zmian.


__________________________________________________________________________________________________

II Sesja Rady Gminy Czarna
W dniu 29 grudnia 2014 roku odbyła się II Sesja Rady Gminy Czarna Dąbrówka. W sesji uczestniczyło 15 radnych oraz 12 sołtysów.


__________________________________________________________________________________________________

Nowe tablice informacyjne
W ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Otnoga w 2014 r. wykonano
nowe tablice informacyjne.


__________________________________________________________________________________________________

Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
Informujemy że Gmina Czarna Dąbrówka kontynuuje uczestnictwo w Programie Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Program dotyczy wszystkich kobiet w wieku 50-69 lat które ostatnie badanie miały 2 lata temu oraz wszystkich ubezpieczonych kobiet w wieku 25-59 lat które ostatnie badanie miały 3 lata temu. Badania można będzie wykonać w naszym Ośrodku Zdrowia
Czarna Dąbrówka ul. Lęborska 9.


__________________________________________________________________________________________________

Filmy promujące
Filmy promocyjne przedstawiające zrealizowane inwestycje na terenie naszej gminy przy pomocy środków  unijnych. Przedstawiają wykonane inwestycje na placu rekreacyjno – sportowym w Unichowie w świetlicy środowiskowej w Bochówku,  zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce oraz Mikorowo „Wioskę Ziół i Kwiatów”.


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie opłatkowe seniorów
Dnia 17.12.2014r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów z gminy Czarna Dąbrówka. Na spotkanie oprócz seniorów przybyli goście zaproszeni wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gralak, Kierownik GOPS-u Maria Bryjka, doktor Maria Nowak, ks. Antoni Stranc, ks. Mariusz Łącki, ks. Sławomir Ossowicki, Oktawian Malec.


__________________________________________________________________________________________________

Zebranie Stowarzyszenia Siła Dębu
Dnia 17 grudnia 2014 roku odbyło się zebranie Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych Siła Dębu. Podczas zebrania oprócz spraw organizacyjnych dokonano podliczenia z Kiermaszu Świątecznego który odbył się 14 grudnia 2014 w Sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce. Kiermasz był zorganizowany charytatywnie na pomoc chorej na nowotwór złośliwy Patrycji Lis z Jerzkowic.


__________________________________________________________________________________________________

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
16 grudnia 2014r. w Jasieniu odbył się Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek, którego organizatorami byli: Szkoła Podstawowa w Jasieniu i Stowarzyszenie "Nazaret" w Bytowie. Konkurs był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Bytowie. Na scenie zaprezentowało się 35 solistów z 12 szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bytowskiego.


__________________________________________________________________________________________________

Edukacja Poprzez Zabawę
W świetlicy Wiejskiej w Rokitach od 15 października przez 5 tygodni trwały warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się cyklicznie co tydzień po 3 godziny. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Dzieci same, przy niewielkiej pomocy rodziców wykonały prace ilustrujące hasła ekologiczne na deskach, które zostały umieszczone na Placu Wiejskim w Rokitach oraz nad Jeziorem Wiejskim.


__________________________________________________________________________________________________

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego
11 grudnia 2014 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się XX - Jubileuszowa Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. Wśród nagrodzonych znalazło się stowarzyszenie LOKO-MOTYWA. Wyróżnienie odbierała prezes stowarzyszenia Małgorzata Kotłowska wraz z wójtem Janem Klasa.


__________________________________________________________________________________________________

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka pełni dyżur w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 11.00 do 14.00
w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka w pok. nr 16 (telefon kontaktowy 662 118 175) - opr. Aldona Drywa
__________________________________________________________________________________________________


Konkurs „Przyjazna Wieś"
Konkurs „Przyjazna Wieś" to organizowany już po raz szósty w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkurs na najlepszy projekt wspierający rozbudowę infrastruktury na terenach wiejskich, współfinansowany z funduszy europejskich. Konkurs realizowany jest w podziale na dwie kategorie: infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna oraz w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim.


__________________________________________________________________________________________________

Konkurs - Pochwal się projektem
Mikołajkowa Wioska LEADERa była okazją do ogłoszenia wyników  listopadzie konkursu „Pochwal się projektem”, w którym beneficjenci projektów finansowanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi zgłaszali swoje materiały – prezentacje, filmy i zdjęcia - dotyczące realizowanych projektów.


__________________________________________________________________________________________________

Darowizna od firmy Saponis  Investments  Sp. z o.o.
W ramach otrzymanej darowizny udzielonej przez firmę SaponisInvestments  Sp. z o.o. dla Stowarzyszenia Rokitnik dokonano zakupu doposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Rokitach, w sprzęt TV i zestaw kina oraz  na cel organizacji zajęć kulturalno-edukacyjnych , warsztaty i stroje dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Rokitach. Wartość darowizny to kwota 10 000,00 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Zakup aneksu kuchennego
W ramach otrzymanej darowizny udzielonej przez firmę Saponis Investments Sp.z.o.o.  dla Stowarzyszenia Rokitnik dokonano zakupu doposażenia świetlicy  w miejscowości Bochówko w niezbędne meble kuchenne oraz sprzęt AGD. Wartość darowizny to kwota 4 000,00 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Mikołajkowa Wioska LEADER
Teatr Młodych Gotów działający przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce, wziął udział w Mikołajkowej Wiosce LEADERa, przygotowanej przez Partnerstwo Dorzecza Słupi w dniu 07.12.2014 r. na rynku w Bytowie. Zadaniem naszej grupy, było przygotowanie kilku działań teatralnych na tej imprezie.


__________________________________________________________________________________________________

"Bieg Mikołajkowy" w Borowym Młynie z Cyklu Cross Festival
W sobotnie przedpołudnie 6 grudnia w Borowym Młynie odbyły się ostatnie tegoroczne biegi przełajowe z cyklu "Cross Festival". W grupie startujących biegaczy rywalizowali uczniowie z Zespołu Szkół w Rokitach. Pogoda była ładna, choć wysoka wilgotność wzmagała uczucie chłodu. Tradycyjnie "mikołajkowa" trasa z wymagającymi, ciężkimi zbiegami i podbiegami dała się odczuć biegaczom.


__________________________________________________________________________________________________

Mikołajkowe Warsztaty
Dnia 6 grudnia 2014 r. w sali Zespołu Szkół w Nożynie, Stowarzyszenie Siła Dębu wspólnie z harcerzami pod opieką Edyty Nasfeter-Rużyła i Joanny Jendernal zorganizowało warsztaty mikołajkowe. Warsztaty były zorganizowane na potrzeby Kiermaszu  Świątecznego z którego cały dochód przeznaczony jest na pomoc dla chorej na nowotwór złośliwy Patrycji Lis z Jerzkowic.


__________________________________________________________________________________________________

Krwio-bus w Czarnej Dąbrówce
Wielkim sukcesem i ogromną frekwencją zakończyła się Mikołajkowa zbiórka krwi w Czarnej Dąbrówce zebrano prawie 17 litrów krwi od 37 z 45 dawców. Była to czwarta w tym roku akcja przeprowadzona przez Klub Honorowych Dawców Krwi Przy OSP Czarna Dąbrówka łącznie zebrano prawie 50l krwi. Organizator zapewnił wszystkim ciepłą kawę herbatę w pobliskiej restauracji Ha-Wa-Ka.


__________________________________________________________________________________________________

Przedświąteczna wizyta św. Mikołaja
Wizyta św. Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci  dni w roku.  Kilka dni temu do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce zadzwonił św. Mikołaj i poinformował, że tego roku zawita do  nas wcześniej. Zgodnie z obietnicą 5 grudnia, o godz. 15.00 rozpoczął wraz z pomocnikami przedświąteczną wizytę w różnych miejscowościach gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego